İnovasyonda Kuralları Anlamak

İnovasyon Nedir? “İnovasyon, yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş ürün (mal ya da hizmet) veya sürecin; yeni bir pazarlama yönteminin; ya da iş uygulamalarında, iş yeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır.” Wikipedia daki açıklamaya göre bu şekilde. Özetlersek inovasyon : Ürün veya hizmet sürecini çağın en uygun koşullarına ayak uydurması çabasıdır.

DEVAM