Ders 5 : Dart Değişken ve Veri Tipleri

Dart dilindeki değişken ve veri tipleri en basite indirilmiş halidir. Hepsi objeden türetilmiştir. Bu yüzden çok ama çok kolay öğrenebilirsiniz. Tür olarak az olduğu için aklınızda kalması da bi o kadar kolay olur. (Zaten her projede binlerce kez kullanıyoruz.)

Sayısal Olanlar;

intTam sayı değişken tanımlamalarda kullanılır.
doubleVirgüllü değişken tanımlamalarında kullanılır.
numHem tam sayı hem de virgüllü sayı tanımlamalarda kullanılır.

Metin Olanlar;

StringMetin değişkenler tanımlamalarda kullanılır.

Diğer Türler;

BooleanDoğru ve Yanlış tanımlamak için kullanılır.
ListListe tanımlama için kullanılır.
MapSözlük tanımlama (Key ve Value tanımlama) için kullanılır.
RunesEmoji tanımlamak için kullanılır.
SymbolsSembol tanımlamak için kullanılır.
varTürünü belirlemediğimiz bir değişken için tanımlayabiliriz.

Örnek kullanımları;

int sayi = 20;
print (“sayımız : $sayi”);
Ekrana sayımız : 20 sayısını yazar.
double sayi = 20.5;
print (“sayımız : $sayi”);
Ekrana sayımız : 20.5 sayısını yazar.
num sayi = 20;
print (“sayımız : $sayi”);
Ekrana sayımız : 20 sayısını yazar.
(istersek double gibi de kullanılabilir.)
String adSoyad = “Gökhan Çalı”;
print (“Ad Soyad : $adSoyad”);
Ekrana Ad Soyad : Gökhan Çalı
yazısını yazar.
bool erkekMi = true;
print (“Erkek Mi? : $erkekMi”);
Ekrana Erkek Mi? : true yazar.
var egitimi = “Üniversite”;
print (“Eğitim : $egitim”);
Ekrana Eğitim : Üniversite yazar.
(istersek diğer tüm tiplerin yerine
kullanılabilir.)

Not: Bu tanımladığımız tüm değişkenler sonradan değiştirme yapılabilir. Örneğin;

İlk Atamamız :Sonra bunu değiştirme isteğimi :
int sayi = 20;
print (“sayımız : $sayi”);
sayi = 50;

Değişmeyen değişkenler tanımlama;

finalconst
final int sayi = 20;
print (“sayımız : $sayi”);
sayi = 50; (bu hata verir, yeni değer atayamayız.)
const int sayi = 20;
print (“sayımız : $sayi”);
sayi = 50; (bu hata verir, yeni değer atayamayız.)