Ders 6 : Dart Operatörler, Kontroller ve Döngüler

Operatörler;

Aritmetik operatörler :

+Toplama işlemi yapar.
Çıkarma işlemi yapar.
/Bölme işlemi yapar.
*Çarpma işlemi yapar.
%Mod alma işlemi
(Örnek : 5%2 = 1 (5in 2 ile bölümünden kalanı verir)

Atama ve karşılaştırma operatörleri :

+=sayi += 5 ifadesi sayi = sayi + 5 ifadesine denk gelir
-=sayi -= 5 ifadesi sayi = sayi – 5 ifadesine denk gelir
/=sayi /= 5 ifadesi sayi = sayi / 5 ifadesine denk gelir
*=sayi *= 5 ifadesi sayi = sayi * 5 ifadesine denk gelir
%=sayi %= 5 ifadesi sayi = sayi % 5 ifadesine denk gelir

Karşılaştırma operatörleri :

<Küçük
>Büyük
<=Küçük eşit
>=Büyük eşit
==Eşit
!=Eşit değil

Mantıksal operatörler :

&&Ve
||Veya
!Tersi

Arttırma azaltma operatörleri :

++Değişkeni bir artır
Değişkeni bir azalt

Not :
sayi++ önce sayıyı kullan sonra 1 arttır, 
++sayi ise önce sayiyi 1 arttır sonra kullan anlamına gelir.

Kontroller;

if – else koşulu :

KullanımıAçıklama
int sayi = 5;
if (sayi = 5){
print (“sayi 5’e eşit”);
}else{
print (“sayi 5’e eşit değil”);
}
if ile kontrol ettik ve yapılacakları yazdık sonra
ise else bölümünde şartlar sağlanmıyor ise
neler yapacağını yazdık.
Kısa KullanımıAçıklama
int sayi = 5;
(sayi = 5) ? “sayi 5’e eşit” : “sayi 5’e eşit değil”);
? işareti if değeri yerine geçiyor
ve sonra ilk bölüme şart
sağlanıyorsa : sonrasına
ise else bölümü yazılır.

switch case koşulu :

KullanımıAçıklama
switch( koşul ) {
case sonuc1 : {
sonuç doğru ise yapılacaklar;
} break;
case sonuc2 : {
sonuç doğru ise yapılacaklar;
} break;
default: {
sonuç doğru ise yapılacaklar;
} break;
}
Switch sonucun ne olduğu lie ilgilenir koşu
sonucu ne ise ona göre gerekli bloğu çalıştırır
ve sonra break ile çıkar. Hiçbir sonuç uymuyor
ise o zaman da default kısmı çalışır.

Döngüler;

while döngüsü :

KullanımıAçıklama
var isim = “Gökhan Çalı”;
var sayac = 1;
while (sayac <=10) {
print (“isim : $isim”);
sayac++;
}
Birden fazla işlem yatırmak while ile
yapılır ve şartlar sağlandığı sürece iştenilen
işlem devam eder ve şart sağlanmadığında durur.

do while döngüsü :

KullanımıAçıklama
var isim = “Gökhan Çalı”;
var sayac = 1;

do {
print (“isim : $isim”);
sayac++;
}
while (sayac <=10);
Aslında while a benziyor ama ilk başta
bir kez kontrol etmeden şartı çalıştırır
ve sonra şarta bakar. Bu da şartlardan
önce işlemi bir kez yap ve sonra şarta
bak demektir.

for döngüsü :

KullanımıAçıklama
for (int i = 0; i<=10; i++ ){
print (i);
}
For döngüsü de while ın biraz daha gelişmişidir.
hem değişken ve hem de artırma işlemini daha
kısa kod ile yapılabilir. Yazılımda amaç en kısa yani
az kod ile çok iş yapmaktır.