Sonuçları görmek için enter tuşuna, iptal etmek için "esc" tuşuna basın.

İnovasyonda Kuralları Anlamak

İnovasyon Nedir?

İnovasyon, yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş ürün (mal ya da hizmet) veya sürecin; yeni bir pazarlama yönteminin; ya da iş uygulamalarında, iş yeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır.” Wikipedia daki açıklamaya göre bu şekilde. Özetlersek inovasyon : Ürün veya hizmet sürecini çağın en uygun koşullarına ayak uydurması çabasıdır.

İnovasyon bir ürün ve hizmetin sürecinden en çok verimlilik almayı hedefleyen ve kullanıcı – firma ilişkisinde en büyük katkı sağlayan süreçtir. Çağın getirdiği yeniliklere ayar uydururken müşteri ve hedef kilenizin isteklerini işinize yansıtır, başarıya yani ideal ürün / hizmet satışına ulaşırsınız. 21. Yüzyıldaki tüm firmaların amacı hizmet veya ürün satışının sürekliliği ve başarının tekrarlanması isteğidir. Bu isteğin doğuş nedeni markalaşma isteği ve büyüme hedeflerinin bu yönde evrilmesidir. Süreklilik arz edici işlerin bir inovasyon modellerinin olması gereği kaçınılmazdır.

İnovasyon Neden Gereklidir?

Bir firmanın inovasyondan aldığı ders firma kültürü ve firma yeteneklerini dahi etkilemektedir. Bu etkileşim içinde gereklilik kelimesi kendini zorunluluğa bırakıyor. Çok uluslu olsun yada olmasın bir çok firma bir kültürün parçası olan ürünler/hizmetler tasarlar ve satar. Bu hizmet veya ürünün zaman içinde değişime uğraması ve hedef kitlenizin bu konudaki isteklerine kulak asmaz iseniz firma yaşam döngünüz kısalır ve sonunda firmanızın kapanışını verirsiniz.  İnovasyonun gerekliliğinin temel ilkesi hedef kitlenizin beklentileridir. Bu beklentileri her geçen gün değişmektedir ve bu değişime ürününüzde ayak uydurmalıdır. Bu konuda bir örnek olarak Nokia firmasının mobil telefon sektöründe bir dev iken, kullanıcı kitlesinin ve teknolojinin gelişmesi ile bu gelişime ayak uyduramaması ve İnovasyon yapmaması firmanın çok büyük zararlar etmesine neden olmuştur.

İnovasyonda Yanlış Yapılanlar?

Yanlış bilinen ve uygulamada yanlış hareket edilen inovasyon kuralları sizi daha kötüye götürür. Bunların en başında yanlış bilinen inovasyon için söylenilen “büyük bir farklılaşma” kelimesidir. Farklılaşma konusunda işinizin temeli ve müşteri kitlenizin isteklerini argeler ve süreçler ile en doğru şekilde ürünlere yansıtmaktır. Her gelen istek değerlendirilmeli ve üründe inovasyona gidilmeli diye bir kural yoktur. Kısaca sorunlara yanıt bulmada hızlı, gelişim ve yeni eklemelerde sabırlı ve zamanlı olmalıyız. Müşteri ihtiyaçlarını bırakıp ürün ve hizmete istenmeyen yada istenileceği bilinmedik özellikler eklemek doğru değildir. İnovasyon fikirleri birden bire de ortaya çıkmaz, analizler ve istatistikler ile talepler ile ortaya çıkar. İgilenilmeyen bir alanda İnovasyon fikri bir anda çıkmaz. Örneğin binlerce fizikçi yer çekimi denen bir şeyin var olduğunu düşünüp buna kafa yorarken Newton bu konuda en açıklayıcı ve en anlamlı, insanların en kabul edesi açıklama ve örneklendirme ile bu konuya açıklık getirmiştir. Yaratıcılık her zaman bir fikir bulmak anlamına da gelmez, var olan bir fikri inovasyon olarak geliştirmek ve var olan konseptin dışında yada aynı konseptte daha pratik ve daha çok amaca ve konuya hizmet eden bir hizmet veya ürün haline getirmektir.

İnovasyonda Türkiye Nerede?

Türkiye gibi kalkınma hedefli ülkelerde inovasyon ve girişimciliğin önemli kriterler olduğunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Ülke ekonomisinde büyük katkıda bulunan inovasyon ve girişimcilik süreçleri doğru anlaşılmalı ve doğru çözümlenmelidir. Her geçen yıl daha da hızlı ilerleyen Türkiye, inovasyon da GLOBAL INNOVATION INDEX’ e göre (KİE (Küresel İnovasyon Endeksi)) ye göre 2014 de 54. Sırada iken 2019 yılında 49. Sıraya yükseldi.

İnovasyon da model olarak kendimize 2014 yılından bu yana 1. Sırada yer alan İsviçre örnek alınmalıdır. O ülkedeki İnovasyon modelleri ülkemizde kullanılmak üzere rol model alınabilir. Gelecek yıllarda Ülkemizi inovasyon konusunda daha iyi noktalarda görebiliyorum.

İnovasyon Nasihatları

  • Yazmak için ideal zamanı bekleyen yazar, kağıda tek bir sayfa yazmadan ölür. (E.B. White)
  • İlham beklemek amatörler içindir, geri kalanlarımız bir an önce çalışmaya koyulurlar. (Chuck Close)
  • Kendine saygı duyan hiçbir sanatçı “Şu anda yaratıcı değilim” klişesine sığınmaz. (Peter İlyiç Çaykovski)