JavaScript de Kontroller ve Hata Yakalama

javascript

Merhabalar arakdaşlar bügünde sizlerle JavaScript de kontroller ve hata yakalama methodlarından bahsedeceğim. Bu  ifadeler kontrol dediğimiz bir değer yada bir koşulun sağlanıp sağlanmaması üzerine karar mekanizmalarının kurulmasında bizlere yardımcı olur. Diğer yandan hata yakalama methodları ise hata olduğunda ne gidi işlemler yapmak istediğimizi konusunda bizlere yardımcı olur. Hız kesmeden hemen giriş yapalım.

JavaScript de Blok İfadesi

JavaScript deki en temel ifadelerden biridir, kodların gruplandırılmasını sağlayan ifadelere blok denir. Süslü parantez ile başlar ve biter. 7

Tanım:

{ Yapılması gereken işlem }

Örnek:

while (x < 20){
console.log (' Selam ');
x++;
}

JavaScript de Kuşullu İfadeler

Belirli bir işlemin istediğimiz gibi olması ve olmaması durumunda yapılması gereken işlemlerin belirlenmesidir.

JavaScript de if … else

Normal hayatta bir durum karşısında karar veririz ve bu durum var yada yoktur. var ise bir işlem yaparız aynı şekilde yok ise de bir işlem yaparız.JavaScript de bu işlem if else ile yapılır.

Tanım:

if (mantıksal durum){
sağlayan işlem;
} else{
sağlamayan işlem;
}

Örnek :
const x = 10;
if (x === 11){
console.log("x sayısı 10 dur.");
} else {
console.log("x sayısı 10 değildir.");
}

Örneğimizde x 10 doluğu için else kısmı çalışır ve ekrana “x sayısı 10 değildir.” yazar. Buna benzer farklı örnekleri kendiniz bir çok kez yapmanızı istiyorum.

JavaScript de switch

Koşulumuzun belirli durumlar karşısında neler yapacağını yani birden fazla durum için doğru yada yanlış için değilde birden fazla durum için ne yapacağını belirleyebiliriz switch ile.

Tanım:
switch (mantıksal ifade) {
case durum1:
yapılacak1
break;
case durum2:
yapılacak2
break;
… (istediğimiz kadar devam eder)
default:
yukardakiler sağlanmadığında çalış
}
Örnek :
switch (meyve) {
case "Portakal":
console.log("Portakalların kilosu ₺1.99 lira.");
break;
case "Elma":
console.log("Elmaların kilosu ₺1.49 lira.");
break;
case "Muz":
console.log("Muzların kilosu ₺2.49 lira.");
break;
case "Avokado":
console.log("Avokadoların kilosu ₺5.99 lira.");
break;
default:
console.log("Maalesef elimizde hiç " + meyve + " kalmadı.");
}

JavaScript de Hata Yakalama

Hata yakalama işlemi kontrol ifadeleri ile de yapılabilse de aslında doğru olan şey hata yakalama methodları ile yapmaktır. Bu bize hatanın kaynağı ve düzeltmek için de bilgiler sağlar.

JavaScript de try, catch, finally

En çok kullanılan hata yakalama methodudur.

Tanım:

try {
dosyaAç();
dosyayaYaz(veriler); // Bu kısım hata verebilir
} catch(e) {
hatayıKaydetveGöster(e); // Hata ile ilgili bilgiler kaydedilir ve kullanıcıya bir hata mesajı sunulur.
} finally {
dosyayıKapat(); // Dosyayı kapatır (hata olsa da olmasa da).
}

JavaScript de Promise Nesneleri

EcmaScript 2015 ile gelen promise nesleri işlerimizi çok rahatlatmıştır. Hayat kurtarır diyebilirim. Bildiğiniz gibi JavaScript asenkron bir yapıda çalışır yani iki işlem var biri 5 sn biri 50 sn de bitiyor ise kodların yerleri öenmli değildir sıralama üstten aşağı değil de erken biten işlem önce yapılır. Bu konuyu farklı kaynaklardan araştırıp iyice öğrenin.

Bir Promise nesnesi aşağıdaki durumlardan birinde bulunur:

pending (bekliyor): başlangıç durumu, henüz çalıştırılmadı.
fulfilled (başarıyla çalıştı): başarılı işlem
rejected (hatalı çalıştı): hatalı işlem.
settled (yerleşti): Promise nesnesi başarıyla veya hatalı olarak çalıştı.

javascript promises

javascript promise şemasıdır.

Bu konular çok dikkatlice başka kaynaklardan da bakılmadır. Lütfen Try ve Pormise i kesinlikle başka kaynaklardan da bakıp bol bol örnek yaparak iyice öğrenin.

Bol JavaScriptli Günler …