JavaScript dil bilgisi ve türler

javascript

Merhabalar, JavaScript temellerine başlıyoruz, burada biraz daha ney nasıl yapılır temeline bakacağız. Kurallardan bahsedeceğiz bunları bilmeniz şart ilerleyen konular bunların üzerine koyarak gidilecek. Hadi başlayalım …

JavaScript de Yorum Satırı

Yorum satırı kodlarınıza daha sonradan görecekler yada sizin unutmamak istediğinizi not almanız anlamında kullanılır. (Açıklama bırakmak yazılımda çok önemlidir. Çünkü o anki algoritmanızı hatırlamanıza yardımcı olur.)

// Tek satırlık yorum.
/* *
* Bu ise daha uzun
* çok satırlı yorum.
*/
/* Ancak /* iç içe yorum */  konulması söz dizimi hatasına yol açar */

JavaScript de Değişken Tanımlama

JavaScript de bir değişkeni 3 farklı yolla tanımlayabiliriz. Bunlar;

var etki alanı kod sayfasıdır. Javascript in en temel değişken tanımlama kelimesidir. İsteğe bağlı olarak değer ataması yapaılabilir. Kullanımı çok basittir; aşağıdaki şekilde bir tanımlamada x bir değişken ismidir, ismi size kalmış tabi belirli kuraları var.

var  x ;

let etki alanı tanımlanan kod bloğudur. Yerel değişken tanımlar, isteğe bağlı olarak değer ataması yapılabilir.

let x;

const etki alanı tanımlanan kod bloğudur. Değeri değişmeyen bir sabit tanımlamak anlamına gelir.

const x ;

JavaScript de Değişkene Değer Atama

Değişken değeri aslında boşdur ilk tanımlandığında siz eğer isterseniz bir değer atayarak kullanabilirsiniz, yada değer atanması gerektiğinde kullanabilirisniz.

var  x = 10;
let x = 10;
const x  = 10;

var, let ve const ile de aynı şekilde değişkene  = işareti kullanılarak bir değere eşitlenir. Bu değer sayı olabileceği gibi yazı, dizi, fonksiyon da olabilir onları da ilerde göreceğiz.

JavaScript de Sabit

Sabit tanımlama işlemini görmüştük şimdi de sabitin değerinin değişmediğini ispat edelim.

const a = 10;
a = 20;
console.log(a);

bize bu işlemin sonucunda 10 değerini verir. İkinci satırdaki a=20; yi tanımaz nedeni const tanımlı olmasıdır. (Bu arada ekrana değiken yazdırırken console.log(değişken adı) u kullanırız. 🙂 )

JavaScript de Veri Tipileri

String ifadelerde değişken bir yazıya eşitlenebilir. Bu işlem aşağıdaki gibidir.

const x = "Selam";

Number ifadelerde bir değişken sayıya eşitlenebilir. Bu işlem aşağıdaki gibidir.

const x = 42;
Boolean ifadelerde bir değişken true yada false gibi aslında temeli 0 ve 1 dir. Bu işlem aşağıdaki gibidir.

const x = true;

JavaScript de Veri Tipi Dönüşümü

Javascript dinamik tipli olduğu için bu işlem diğer yazılım dillerinden farklıdır.

const x = 10;
x = "Selam naber";

bu işlem sonucunda x ekrana yazdırılırsa değer; Selam naber olacaktır.

JavaScript de Birleştirme Operatörü

const x = "Cevap" + 10;   // ekrana Cevap 10 yazar.

Burada + işareti iki türü birbiri ile birleştirme işlemi yapar.

JavaScript de Dizi Tanımlama

var diziadi = [‘sıfırıncı indis’, ‘birinci indis’, …..];

Bu şekilde tanımlanır diziler. Örnek olarak bir adet üzerinde anlatıma devam edeyim.

var isimler = ['Gokhan', 'Asım', 'Onur'];
console.log(isimler);
        // dizideki tüm elemanları yazdırdık.
console.log(isimler[0]);  // dizinin sıfırıncı indisini yazdırdık.

JavaScript de Boolean Değerleri

Boolean tipinde iki çeşit değer bulunur: true (doğru) ve false (yanlış).

var x = true; // ekrana yazılan değer 1
var y = false; // ekrana yazılan değer 0

JavaScript de Nesneler

Bu yapı çok önemli, nesne tabanlı programlama da genelde bu yapı üzerine inşa edilecek herşey. O yüzden iyi anlamanızı ve farklı kaynaklardan da bilginizi çek etmenizi isterim.

var Arabam = {
marka: "Ford",
model :"Focus",
modelyil:"2011",
motorhacmi: "1600 CC"
};

Arabam isimli bir nesnemiz var. İçinde arabanın özelliklerini içeren de özelliklerimiz var.

console.log(Arabam.marka); // Ford
console.log(Arabam.model); // Wolksvagen

Bu şekilde de özelliklerini ekrana yazdırabiliriz.

JavaScript de String

Bir string değer çift tırnak (“) veya tek tırnak (‘) arasında bulunan sıfır veya daha fazla karakterlerin yer almasıyla oluşur. Bir string değer aynı tip tırnak ile sonlanmalıdır; bu nedenle karakterleri kapsayan tırnaklar ya çift tırnak ya da tek tırnak ikililerinden oluşmalıdır. Örneklere bakalım;
"elma"
'armut'
"1234"
"bir satır \n diğer satır"
"Zafer'in kedisi"

Stringlerde özel tanımlı bir fonksiyon vardır. (.length)

console.log("Zafer'in kedisi".length);
// Boşluk da dahil olmak üzere, string içerisindeki tüm sembollerin sayısını ekrana yazar.
// Ekrana yazılan değer: 15

Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar bu konuları bir kaç kez tekrar edip sizler de farklı  varyasyonlarını yazar iseniz daha iyi şekilde öğrenebilirsiniz. Unutmayın ki ne kadar tekrar o kadar tecrübe, ne kadara tecrübe o kadar bilgi demektir.

Görüşmek üzere …