Stratejik İşbirlikleri

stratejik iş birliği

Stratejik İş Birliği Kavramı

İki ya da daha fazla işletmenin belirli stratejik amaçlar doğrultusunda ortak bir strateji yürütme ve bu strateji yürütme aşamasında birbirinden fayda elde ettikleri birlikteliklerdir. Genelde işletmeler stratejik olarak aynak birleştirme amacı ile iş birliği yaparlar.

Neden Stratejik İş Birliği Yapılır?

 • Yeni pazarlara girmek
 • Mevcut pazar payını artırmak
 • Yeni teknolojiler geliştirmek
 • Süreç hızlandırmak
 • Üretim maliyeti düşürmek
 • Sinerji yaratmak
 • Ticari güçlükleri aşmak

Konularında genelde iş birliği yaparlar.

Stratejik İş Birliği Türleri

Stratejik iş birlikleri çok geniş bir yelpazede incelenebilir;

 • Bölgesel
 • Acentelik ve Bayilikler
 • Konsorsiyumlar
 • Know-How Anlaşmaları
 • Taşeronluk
 • Sözleşmeli Üretim
 • Lisans Anlaşmaları
 • Yönetim Sözleşmeleri
 • Franchising
 • Ortak Girişimler

bunlardan bazılarıdır.

Stratejik İş Birliği Oluşum Süreci

Bu süreç toplamda altı aşamdan oluşmaktadır.

 • Stratejik iş birliğine ihtiyaç duyulması
 • Stratejik iş birliği türünün belirlenmesi
 • Ortağın seçilmesi ve müzakere süreci
 • İş birliğinin gerçekleşmesi ve yürütülmesi
 • İş birliği performansının değerlendirilmesi

Bu süreçler genelde işletmelerin beklenti ve türlerine hatta iş birliği türlerine göre daha da farklı şekillenebilir.

Stratejik iş birlikterinde yaşanan sorunları özetleyecek olursak;

 • Kültürel farklılıklar
 • Güven eksiklikleri
 • Performans riskleri
 • Vizyon, amaç ve hedef farklılıkları
 • Açık hükümlü sözleşmeler yapılmaması.

Stratejik İş Birliktelikleri Başarı Koşulları

 • Stratejik amaçların açık ve belirgin olması
 • Her iki taraf için de değer yaratması
 • Uyumlu hedefleme
 • Tamamlayıcı ortaklar bulma
 • Risleri önceden belirleme ve yok etme
 • Sorumluluk paylaşımı ve doğru iş dağılımı
 • Rekabet riskini azaltma
 • Kültürel doku uyuşması
 • Doğru iletişim
 • Güven ortamının oluşması
 • Hal değişimine musait bir ekip yapısı
 • Deneyim ve uzmanlıkların ön planda olması