Stratejik Yönetim’ de Vizyon ve Misyonun Geliştirilmesi

stratejik yöntem de vizyon misyon geliştirilmesi

Vizyon ve Misyon Rollerinin Oluşturulması

Günümüz işletmelerinde vizyon ve misyon oluşturmak ve buna sadık kalarak strateji geliştirmek vazgeçilmez bir gerçektir. Doğru oluşturulmuş bir vizyon ve misyon, daha sonrasındaki atılacak stratejik adımlarda destekleyici olacaktır. İşletmeler ayakta kalabilmek için stratejiler geliştirmek zorundadır. Vizyon ve misyonun büyüme ve stratejideki etkisi yok sayılamaz ve bu etki personel üzerinde de baskındır.

misyon ve vizyon ifadelerinin oluşturulması

Vizyon ve Misyon Oluşturma Süreçleri

İşletmelerin strateji geliştirmeden önce vizyon ve misyon belirlemesi stratejilerinde ışık olması anlamına gelmektedir. Aksi takdirde işletmenin var oluşluk nedenleri ve hedefleri rotadan sapar. Stratejik yönetim düşüncesinin içinde;

  • işletmenin işinin ne olduğu,
  • kimlere hizmet verdiği,
  • hangi pazarlarda yer aldığı

gibi bilgiler doğrultusunda strateji oluşturma sürecinin ilk adımı atılmış olur.

Misyonun Bileşenleri

İşletmelerin misyon olgusunu ortaya çıkartan maddeler;

  • müşteriler (işletmenin müşterileri kimler?)
  • ürün ve hizmetler (hangi ürün/hizmet?)
  • pazar ve rekabet alanı (hangi pazar ve rekabet alanında faaliyet gösteriyor?)
  • teknolojiyi yakalayabilmek (işletmenin varlığını sürdürebilmesi)
  • karlılık için teşebbüste bulunması (işletme felsefesi)
  • çalışanlarına ve toplumsal imaja önem verilmesi

konularında sorulara yanıt bulmak gerekmektedir.

Vizyon ve Misyonun Açıklanması

İşletmenin karar mekanizmalarının doğru çalışması için belirlenen kurallar, stratejinin temel ilkeleridir. Bu kurallar personelleri de motive edici olması gerekmektedir. Bu sayede hem yönetici, hem hissedarlar, hem de paydaşlar işletmeyi tanır ve neler olup bittiğini takip edebilir. Vizyon ve misyonun uzun vadeli oluşu stratejilerde başarıyı etkileyen en büyük faktördür. Günümüzde bir çok işletmenin vizyon ve misyonunu okuduğumuzda hepsi birbirine benzer ve anlamını yitirmiş görmekteyiz. Doğru bir işletme vizyon ve misyonu yeniden düzenlemeler ile en doğru ve en iyi bir stratejiye entegre edilebilir.

İşletme için bir vizyon yazısı sadece yazıda kalmayıp personel için geliştirme ve bir adım öteye taşıma isteği ve ihtiyacı doğurmalıdır. Yani vizyon yazısı yaşayan ve yaşatan bir belge niteliği taşımalıdır. Özetle insanlar her şeyi yapabilirler ama her şeyi iyi yapamazlar. Bu yüzden neyi yapabilir neyi yapamazsınız, nelerde iyisiniz nelerde kötüsünüz, neleri yapmaya devam edeceğiniz neleri devam etmeyeceğiniz bu gibi konuları iyi bir şekilde belirlemeli, misyon ve vizyon da özetle melisiniz.