Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları

stratejik yonetim sureci unsurlari

Stratejik Yönetim Modeli

1950 yıllarında bu yana farklı adlar altında stratejik yönetim denenmiş ve başarılı, başarısız bir çok sonuçlarını analiz edildikten sonra anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Stratejik yönetim süreci işletmelerin vizyon misyon belirlemesiyle başlayıp, iç ve dış faktörlerin analizleri ile devam eden ve sonrasında ise uzun dönemli amaçların saptanması ile devam eden bir süreçtir. Uzun dönemde en uygun planlar araştırılır ve en doğrusu uygulanmaya koyulur. Çalışanlar da bu planlar doğrultusunda görev olarak şekillenir. Örneğin, İnsan Kaynakları ürün ve plan yapısını bildiği için ihtiyaç duyulan kadroları belirler ve bu kadrolara personel alımı yapar. Oluşan Üretim departmanı ise ürün hakkında bilinçlendirilir ve belirli oryantasyonlardan sonra üretim ekibine katılır ve üretime fayda sağlar.

stratejik yönetim modeli

Strateji Oluşturmada Eylemleri Sıralamak

 1. Stratejik yönetimin ilk adımı her zamanki gibi strateji oluşturmadır
  Bu adımda strateji oluşturulur. Şirket vizyon ve misyonu belirlenir, şirket dışı kaynaklanan tehdit ve fırsatlar belirlenir, işletme içindeki kaynakların yönü, güçlü ve zayıf yönler, alternatif strateji oluşturma konularını içerir.
 2. Şirket iş faaliyet alanının belirlenmesi de ikinci adımdır
  Bu adımda ise şirketin hangi sektörlere, hangi faaliyet alanlarına ve piyasaya gireceğini belirler. Ticari birlikteliklere, işletmeye fayda sağlayacak aktivitelere karar verilir.
 3. Ve son olarak da şirket uzun süre eylem planlaması adımıdır
  Şirketin uzun süre boyunca arkasında duracağı ürünün belirlenmesi, pazarlama, kaynaklar ve teknoloji bağlantıları, uzun dönemli rekabetçi oluşum, üst yöneticilerin kaynak kanalizesini içermektedir.

stratejik yönetim süreci bileşenleri

Strateji Oluşturmada Eylemleri Tartışmak

Stratejik uygulama bir işletmenin yıllık hedeflerinin ortaya konması, gerekli ürün politikaları oluşturulması, kaynakların strateji için harcanmasını kapsar. Başarılı strateji için örgüt kültürünün gelişmiş olması gerekmektedir. Pazarlama kanalları oluşturma, bilgi sistemi oturtma, bütçe yönetimi gibi konular arasında gizlidir başarı. Çalışan motivasyonu stratejinin başarıya ulaşmasında en büyük etkendir. Başarılı olduğu düşünülen ancak uygulamaya geçmeyen strateji işletmeye yarar sağlamayacaktır. Yıllık hedefler işletmenin uzun vadeli düşünceleri için birere ara değerlendirme zamanlarıdır. Tartışılması elzem olan;

 • ölçülebilirlik
 • sayısallaştırabilirlik
 • gerçekçilik
 • tutarlılık
 • önceliklendirilmişlik

konularıdır. Tabi ki hedeflere erişmek de kolay olmamalı, personelin çaba ve uzmanlığının ölçümü yapılabilmesi için doğru bir zorlukta olmalı. İlerleme kılavuzlar oluşturmak hem personele yaptığı işte kolaylık sağlar hem de varılacak noktanın hangi doğrultulardan geçmesi gerektiğini özetler.

Strateji Değerlendirmede Eylemleri Açıklamak

Strateji oluşturduktan sonra gelinen aşama strateji değerlendirmedir. Bu bölümde ise yöneticiler uygulama aşamasında sorun olan stratejilerin bilinmesi ve düzenlenmesi için değerlendirmeler yaparlar. Bu çok normal bir durumdur, nedeni iç ve dış faktörlerin sürekli değişmesinden dolayı bu değerlendirmeler önemlidir. Bu değerlendirme;

 1. temel stratejide iç ve dış faktörlerin gözden geçirilmesi
 2. performansın ölçümü
 3. düzeltici önlemlerin alınması

başlıklarında sırası ile işlenir ve bir sonuca varılır. Bu maddeler ile stratejideki sorunlar çözüme kavuşur, şunu da unutmamalı bugün başarı getiren bir strateji yarın getirmeyebilir. Zaten başarı da yeni sorunları beraberinde getirir. Elde edilen başarıdan başı dönen işletme (stratejisini iyileştirmediği için) başarısızlığa sürüklenir.

Stratejik Yönetim Sürecinin Etkinliği için Gereklilikler

Etkin bir strateji yönetimi için;

 • strateji süreci kağıt üzerinde değil departmanlarla belirlenmeli
 • tüm yönetici ve personel için öğrenme süreci olmalı
 • sayılar ile desteklenen sözlerden olmadı, sözlerle desteklenen sayıdan değil
 • yalın ve rutin dışı olmalı
 • rutine binmiş işlerde takvimsel yada standardı bozan işler olmalı personel motivasyonu için
 • olumsuz haberler hoş karşılanmalı
 • açık fikirlilik, araştırma ve öğrenmeye açık olmalı ekip
 • bürokratik bir mekanizma olmamalı
 • şeffaf olunmalı
 • niteliksel bilgi göz ardı edilmemeli
 • bir defada çok fazla strateji uygulanmamalı
 • hemen strateji değiştirilmemeli
 • “iyi ahlak iyi iştir” politikası benimsenmeli ve güçlendirilmeli