Stratejik Yönetim ve Hızlı Strateji

strateji yönetimi

Stratejik Yönetimin Önemi

İşletmeler faaliyette olduğu süreç boyunca çalkantılı, rekabetçi, karmaşık ve bazen ise tehditlerle karşı karşıyadır. Süreç içerisinde işletmeler birçok dar boğazdan geçerler ve kaynakların çoğu kaynak bazlıdır. Bazı nedenlerden dolayı yasal zorluklarda yaşanabilir tabi bunlar sadece işletmeleri değil, uluslararası ekonomiyi ve ticaret bağlarını sarsar. Teknolojik ve yaşam tarzı değişiklikleri de işletmelerin ayak uydurması gereken bir süreç haline gelir, aksi takdirde bunlar işletmeleri tehdit edici birer unsun haline gelirler. Stratejik yönetim aslında dinamik değişen çevreye işletmelerin ayak uydurması gereken hususları içerir. İşletmeler sürekli ama sürekli bu değişime adapte olmalıdır. Uzun yıllar ayakta kalmış işletmeler bu değişimlerin başarılabilineceğinin kanıtlanmış halidir. Stratejik yönetim bir işletmenin uzun yıllar ayakta kalmasını ve bu yıllar içerisindeki evrim süreçlerini tanımlamaktadır.

stratejik yonetim stratejik dusunme

Stratejik  Yönetimin Zaman içinde Evrimi

Stratejik Yönetimin süreç içerisindeki evrimine baktığımızda işletmeler ilk öncelerde uzun dönemli planlar yaparken stratejik planlamaya, oradan da strateji yönetimlere geçmişlerdir.  İşletmeler hep geçmişe bakarak gelecekleri hakkında planlamalar yaparlardı. Daha sonra çevre ve teknolojik etmenlerden dolayı bu taktiği yürüten işletmeler kaybetti. Çevresindeki değişim ve tehditleri göremeyip, bunları birer fırsata çeviremeyen işletmeler yaşam döngüsünü tamamlamış oldular. Çevresindeki değişim ve tehditleri lehlerine çeviren işletmeler, bu tehdit ve değişimleri iç süreçlerinde çözümleyerek kendini bu değişimlere hazırlamış oldular. Günümüz strateji yönetimini benimseyen işletmeler, değişime ayak uydurup değer yaratacak strateji ortaya koyarak uygulama, izleme ve değerlendirme yetisi kazandı. Bu iradeye sahip tüm işletmelerde strateji departmanları kuruldu.

Stratejik  Yönetiminde Liderliğin Önemi

Bir işletme değer yaratacak bir strateji yürütmek istiyorsa strateji bir lidere ihtiyaç vardır. Stratejik lider işletmenin stratejisinin formülünü oluşturmalıdır. Tabi bu liderin değer yaratacak stratejide iki kritik noktası vardır. Bunlardan biri kaynak dağıtım kararı alma ve bu kararı izlemedir. Kaynak dağıtımı bir işletmenin iç süreçlerini etkileyecek en büyük etkendir. Diğer kritik nokta ise stratejide temel paydaşların desteğini kazanabilmesidir. Bu iki kriteri oturtabilen lider ve işletmenin büyümeye eğilimi artmaktadır.

Başarılı Stratejik Yönetimin Faydaları

 • İşletmenin karşısına çıkan büyüme fırsatlarının değerlendirilmesini sağlar
 • İşletme yöneticilerine içgüdüsel değil nesnel bir bakış açısı kazandırır
 • İşletme faaliyetlerini daha kolay yönetilebilir kılar
 • İşletme için olumsuz etki yapan demoralize duygusunu ortadan kaldırır
 • Karar süreçlerinde doğru karar verme eğilimini artırır
 • Zamanın ve diğer kaynakların doğru kullanımını teşvik eder
 • İşletme piyasa ve iç sorunlarda daha kısa sürece çözüme destek olur
 • İşletme içi iletişimin bütünleşmesini sağlar
 • Bireysel sorumlulukları netleştirir
 • İşletme içinde ifade özgürlüğünü geliştirir
 • Çalışanların gelecek kaygısını giderir ve motivasyon sağlar
 • İşletme disiplinini, değişim süreçlerini ve çözümsel yaklaşım eğilimini olumlu etkiler

Neden Stratejik Yönetim Başarısız Olur

 • Yeterli düzeyde bilgi ve deneyimin olmaması
 • Ödül sistemleri ile sürecin desteklenmemesi
 • Stratejik yönetime zaman ve mekan yaratamamak
 • Kaynak yetersizliği
 • Stratejik yönetimi zaman kaybı olarak görmek
 • Şu an zaten başarılı oluşa inanç
 • Değişime duyulan korku
 • Çalışanların güven eksikliği
 • İşletme iç sürelerinde eksik uygulanım