Stratejik Yönetim ve İnsan Kaynakları

stratejik yönetim ve ik

İnsan  Kaynakları Yönetimi

Modern insan kaynakları yönetim kavramı yıllar öncesinden oldukça farklıdır. İşletme ile çalışanları arasındaki yönetimi sağlar ve bu olguyu insan kaynakları yönetimi adı altında kurallar dizisi ile gerçekleştirir. İşletmesel hedefler ile bireysel gereksinimleri aynı çatı altında barındıran işletmeler bunları birbirine yararlı olacak şekilde yönetmelidir. Bu da zaten insan kaynakları olgusunun çıkış noktasıdır.

İnsan kaynakları uygulamaları; işletme personel ihtiyaçlarının belirlenmesi, işe alım, personel seçimi, ücret yönetimi gibi uygulamaları barındırmaktadır.

insan kaynakları yönetiminin gelişimi

İnsan kaynakları yönetiminin gelişimi

İnsan Kaynakları ve Strateji İlişkisi

İşletmeler için stratejiler belirlenirken insan kaynakları da bu strateji için çalışmalıdır. İnsan kaynağı bir işletmenin en temel unsurudur. İşletmenin fonksiyonel olarak var oluşunu sağlar. İnsan kaynakları günlük değil stratejik olarak yapılmalıdır. İşletmenin varlığını sürdürebilmesi ve rekabet ortaya koyması için işletmedeki insan kaynağı çok önemlidir.

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

İşletmesel anlamda geçmişe göre artık daha çok insan kaynağına dayalı işler yapılmaktadır. İşletmelerin stratejilerinde en etkili rekabet unsuru insan kaynağıdır.

Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması

İşletme stratejik yönetimi için insan kaynakları stratejik yönetimi gerekmektedir. Tabi insan kaynakları stratejik yönetimi için de insan kaynakları stratejik planlamasına ihtiyaç vardır. Doğru zamanda, doğru nitelikte ve doğru sayıda insan kaynağının barındırılması ve yönetilmesi gerekir.