Stratejik Yönetim ve İşletme Yapısı

stratejik yönetim ve işletme yapısı

İşletme Yapısını Oluşturan Unsurlar

İşletmenin yapısı işletmenin amaçlarına uygun bir şekilde düzenlenmelidir. İşletme yapısı ve stratejiler arasında uyum olmalıdır, stratejide değişiklik olduğunda işletme yapısında da buna bağlı değişimler olmalıdır. Bu gibi etkileşimler olduğunda dikey farklılaşma, yatay farklılaşma, biçimselleşme ve merkezleşme noktalarına etki edilmelidir.

fonksiyonel işletme yapısı

Fonksiyonel işletme yapısı

İşletme Yapısı Oluşum Süreci

 • Oluşum süreci hedefleri
 • İşlevler
 • Fiziksel olanakların değerlendirilmesi
 • İşlevlendirme ve bölümlere ayırma
 • Sorumluluk ve yetki saptanması
 • Hesap verilebilirlik

konularını içermektedir.

bölümlü işletme yapısı

Bölümlü işletme yapısı

Bu gibi oluşum süreçlerinden geçmeyen bir işletme yapısı varlığı sürdürmesi çok kısa sürmektedir. Diğer yandan işletme sürecinin işletmeye fayda sağlaması için belli başlı ilkeler uygulanması gerekir. Bunlar;

 • Basit ve anlaşılırlık ilkesi
 • Yetki ve sorumluluk denkliği ilkesi
 • Ayrıklık ilkesi
 • Yönetim birliği ilkesi
 • Kontrol alanı ilkesi’ dir.
matris işletme yapısı

Matris işletme yapısı

Stratejik Yönetim ve İşletme Yapısı Arasındaki İlişki

şebeke işletme yapısı

Şebeke işletme yapısı

Stratejik yönetim ve işletme yapısı birbirini tamamlayan niteliktedir. Farklı işletme yapısı türleri, farklı stratejik yöntem bakış açılarını gerektirmektedir. Yalın işletme yapısından şebeke işletme yapısına kadar çeşitli işletme yapıları için geliştirilen stratejik yönetim biçimleri bulunmaktadır.